Erhverv

Specialiserede indsatser

– til unge med autisme og udviklingshæmning

Forløbstyper

På vej mod uddannelse og job

Forløbet har til formål at støtte unge, der af personlige, sociale eller helbredsmæssige omstændigheder kun magter en begrænset aktiv indsats til at blive klar til et mere intensivt forløb via øget grad af hverdags- og helbredsmestring. Desuden henvender forløbet sig til unge, som er i venteposition til næste indsats, f.eks. afgørelse i rehabiliteringsteamet eller påbegyndelse af uddannelse. Forløbet er 1:1 med borger og konsulent.

Specialiseret uddannelsesrettet indsats

Forløbet har til formål at vejlede og opkvalificere unge mod uddannelse og job og kan være på enten 5, 13 eller 25 timer ugentligt.

5 timer ugentligt

Forløbet på 5 timer om ugen er rettet mod unge, der har behov for et forløb med få aktivitetstimer om ugen. Det vil ofte være unge, der endnu ikke er afklarede om, hvilken retning de vil gå med hensyn til uddannelse eller job. De har derfor primært behov for 1:1 individuel vejledning om dette samt deltagelse i holdbaseret undervisning få timer om ugen for at opnå erfaringer og afklaring om uddannelses- og beskæftigelsesretning.

13 timer ugentligt

Forløbet på 13 timer om ugen er rettet mod unge, der er i stand til at varetage praktik og holdbaseret undervisning i op til 13 timer om ugen. De unge er derfor allerede forholdsvist mødestabile. De er oftest ikke fuldt afklarede omkring, hvilken branche og uddannelse de ønsker at vælge, og de har behov at få afprøvet forskellige retninger i praksis gennem virksomhedspraktik og holdundervisning.

25 timer ugentligt

Forløbet på 25 timer om ugen er rettet mod unge, der har en høj grad af personlig og helbredsmæssig stabilitet, hvilket gør, at de er i stand til at møde omkring 25 timer eller mere om ugen i praktik eller holdundervisning. Denne gruppe af unge er således tættere på at kunne starte på en uddannelse, men mangler måske vejledning og opkvalificering for, at det kan ske.

Funktionsafklaring

Formålet med indsatsen er at afklare og beskrive den unges funktionsevne ift. uddannelse og/eller arbejde. I tilrettelæggelsen af indsatsen vil der være fokus på en bred afklaring og beskrivelse af den unges funktionsniveau og arbejdsevne. Indsatsen tager udgangspunkt i en virksomhedsplacering i en intern virksomhed i Glad Fonden og/eller en ekstern samarbejdsvirksomhed. Der vil blive arbejdet med både udvikling og afklaring af den unges personlige kvalifikationer samt opkvalificering af de faglige kompetencer.

Specialiseret jobrettet indsats

Formålet er at matche den unge med potentielle arbejdsgivere og derigennem øge mulighederne for beskæftigelse gennem virksomhedsrettede forløb, hvor de nødvendige kompetencer (personlige, sociale og faglige) og jobmuligheder opbygges med et netværk af virksomheder. Konsulenten tilrettelægger den virksomhedsrettede indsats i tæt samarbejde med den unge.

Individuelt mestringsforløb med psykolog/psykiater

Forløbet tilbydes unge, der har brug for samtaler med psykolog eller psykiater for at mestre de konkrete udfordringer, der er barrierer for, at de bliver i stand til at gå i gang med en uddannelse eller komme i job. Det særlige formål med forløbet er at hjælpe de unge til hverdagsmestring, da evnen til at få hverdagen til at hænge sammen og mestre hverdagsforpligtelser har afgørende betydning for unges evne til at starte på en uddannelse eller indgå på en arbejdsplads.

Mentorstøtte

Forløbet er for unge, der har behov for støtte til at blive fastholdt i uddannelse, job eller tilbud. Ligeledes er forløbet målrettet unge, der er passive, så disse kan støttes i at komme i aktivt tilbud. Den unge får tilknyttet en fast mentor. Mentor og den unge afklarer i fællesskab, hvad der vil være relevant at fokusere på i mentorforløbet for at sikre, at den unge vedbliver med at være i uddannelse eller job, alternativt opnår progression til at kunne deltage i aktivt tilbud. Den unge og mentor mødes indledningsvist, hvor den unge føler sig mest tryg, f.eks. eget hjem, en gåtur i den unges nærområde eller på den unges uddannelsesinstitution eller arbejdsplads.

 

Rammeaftale med Københavns Kommune

Glad Fonden har indgået en rammeaftale med Jobcenter København (JKU) om specialiserede indsatser til særligt udsatte unge, herunder unge med autisme, udviklingshæmning og andre kognitive udfordringer.

 

Vil du vide mere?

Tal med din sagsbehandler i jobcentret og spørg om muligheden for forløb i Glad Fonden. Du er altid velkommen til at komme på besøg eller kontakte os.

Kontakt os her

Her samler vi ikke på data, men på glade historier