Erhverv

Om os

Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende

Tilbud til jobcentre

Med høje ambitioner, passende krav til den enkelte og en tilpas skæv og rummelig tilgang, skaber vi det rummelige arbejdsmarked. Til gavn for den enkelte og for samfundet. Vi har særligt fokus på mennesker med kognitive funktionsnedsættelser – fx udviklingshæmning, autisme, ADHD, indlæringsvanskeligheder etc. Det vil sige mennesker, hvor der forventes en særlig indsats for at imødekomme og realisere deres potentiale, og hvor det formodes, at forløbet i Glad Erhverv munder ud i uddannelse eller job på særlige vilkår (primært fleksjob). Forløbsdeltagerne er tilknyttet jobcentret og modtager ofte uddannelseshjælp, kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse mv.

En virksomhedsrettet indsats opkvalificerer medarbejderen, og giver erfaringer og mulighed for, at den enkelte kan skabe et netværk, der kan anvendes til at komme i job. Vores målgruppe har i denne sammenhæng typisk behov for at blive stillet passende udfordringer, som kan gradueres undervejs i en vekselvirkning mellem praktikforløb i Glad Fondens egne virksomheder og i eksterne samarbejdsvirksomheder. Under hele forløbet har den enkelte en fast konsulent/vejleder som sikrer trivsel og progression. Vi gennemfører også undervisning og fælles eller individuel vejledning og træning som supplement til praktikken.

Hvem er vi?

Med et dedikeret og nærværende team af vejledere og konsulenter skaber vi meningsfulde og virkningsfulde afklaringsforløb og praktikker som bringer mennesker med handicap konkrete skridt videre mod uddannelse og job.  Vi er gode til at identificere menneskers faglige, personlige og sociale potentiale og skabe rammer for, at alle kan udnytte deres talent. Vi arbejder tæt sammen med jobcentre og virksomheder for at nå vores mål.

Beskyttet beskæftigelse (§103)

Glad har arbejdspladser indenfor mad (catering, kantine eller café), facilityservice, medier, teater, design og zoo – vi tilbyder arbejde i beskyttet beskæftigelse indenfor vores virksomheder. Kontakt os for et besøg og vi find ud af om der er et ansættelses-match på baggrund af en praktik.

Lidt om arbejdspladsværdierne

Ytringsfrihed og valgfrihed – udnyttelse af eget potentiale og motivation hænger tæt sammen. Kollegaer i §103 tilbud i Glad har mulighed for at afprøve arbejdsopgaver baseret på interesse, motivation og kompetencer. I Glad bliver man hørt og anerkendt. Fokus er ikke på begrænsningerne, støttebehov og skånehensyn, men på mulighederne i forhold til at løse konkrete arbejdsopgaver. Indflydelse og medbestemmelse er et centralt omdrejningspunkt i dialogen omkring opgaveløsningen.

I Glad stilles de samme krav, som på det øvrige arbejdsmarked

Man skal yde sit bedste – så hjælper Glad med relevant og målrettet kvalificering

Gennem en individuel tilgang med fokus på faglige, personlige og sociale målsætninger får kolleger i LAB og §103 tilbud mulighed for at udvikle sig bedst mulig. Vi arbejder tæt sammen om opgaveløsningen og der er altid mulighed for sparring.

Kom i kontakt

Vi bruger cookies – så er det sagt. Tyg dig igennem vores cookiepolitik her