Erhverv

Kontakt

Christina Barr

Afdelingschef

T: 21840437
M: christina.barr@gladfonden.dk
Sikker mail: sikkerpost@gladfonden.dk
(att.: Christina Barr)

Lene Broksø Olsen

Konsulent

T: 30995150
M: lene.bo@gladfonden.dk
Sikker mail: sikkerpost@gladfonden.dk
(att.: Lene Broksø Olsen)

Vicki Møller Christiansen

Konsulent

T: 91166117
M: vicki.mc@gladfonden.dk
Sikker mail: sikkerpost@gladfonden.dk
(att.: Vicki Møller Christiansen)

Julie Hansen

Konsulent

T: 40121514
M: julie.h@gladfonden.dk
Sikker mail: sikkerpost@gladfonden.dk
(att: Julie Hansen)

Thomas Storgaard Christiansen

Mentor

T: 29817944
M: thomas.sc@gladfonden.dk
Sikker mail: sikkerpost@gladfonden.dk
(att.: Thomas Storgaard Christiansen)

Her samler vi ikke på data, men på glade historier