Erhverv

Jobcenter

Vi samarbejder med jobcentre om at afklare til meningsfuld uddannelse og beskæftigelse for mennesker med funktionsvariationer.

Hos os kan borgerne afprøve færdigheder inden for: Køkken, Service, Reception, Pedel, Medier.

Vi er mentorer for de personer, som ikke er klar til at indgå i en aktivitet. Vores mål er altid, at de hurtigst muligt kommer i gang med noget meningsfuldt. Vi er også fastholdelsesmentorer for borgere, der er kommet i uddannelse eller job, og som har brug for støtte til at gennemføre uddannelsen eller lære at være på arbejdspladsen.

Følgende elementer kan indgå i forløb:

 • Fast vejleder
 • Afklaring af personlige, sociale og faglige ressourcer samt skånebehov
 • Inklusion i et rummeligt arbejds- og uddannelsesmiljø hos Glad Fonden
 • Opkvalificering i Glad Fondens interne virksomheder
 • Brobygning til eksterne virksomheder
 • Træning af fremmødestabilitet og hverdagsstruktur
 • Koordinering af tværfaglige indsatser
 • Styrkelse af tro på egne evner og selvindsigt i forhold til en realistisk vej videre
 • Selvforståelse og mestringsstrategier
 • Specialundervisning i dansk og matematik
 • Dokumentation
JensogMorten

Kvalificering og afklaringsforløb er for borgere, hvor jobcentret vurderer, at fleksjob er realistisk. Da forløbets sigte er etablering af konkrete fleksjob inden for Facility Service-området, forudsætter det i nogen grad, at borger har motivation for læring og beskæftigelse inden for dette område. Der afklares primært til fleksjob inden for facility service (rengøring, køkken, café, reception) i Glad Fonden eller en af vores samarbejdsvirksomheder. Hvis der er det rette match, bliver borgeren ansat efter endt afklaring.

 

 

Uddannelsesafklaring er for mennesker med funktionsvariationer som autisme eller ADHD – typisk unge under 30 år – hvor den unge og jobcentret vurderer, det realistisk med uddannelse på sigt. I vores uddannelsesafklaring finder vi den rette balance mellem drømme og realisme og finder ud af, hvilken uddannelse, der matcher borgerens drømme, kompetencer og ressourcer inden for Køkken, Service, Reception, Pedel eller Medier.

Bred afklaring er for borgere, der endnu er uafklarede omkring deres ønsker, kompetencer og ressourcer i forhold til uddannelse eller job. Målgruppen er mennesker med handicap hvor det er uafklaret, hvilken retning de vil og kan gå i rent uddannelses- og beskæftigelsesmæssigt. Der er behov for en bred afklaring, hvor personlige, sociale og faglige ressourcer samt eventuelle skånebehov afdækkes.

 

Rammeaftale med Jobcenter København

Glad Fonden har indgået en rammeaftale med Jobcenter København (JKU) om specialiserede indsatser til særligt udsatte unge, herunder unge med autisme, udviklingshæmning og andre kognitive udfordringer

 

Vi skaber rammerne

Glad Erhverv består af et team af dedikerede konsulenter, som samarbejder med kommuner og jobcentre omkring afklaringsforløb til mennesker med funktionsvariationer. Kontakt en af vores konsulenter for mere information. Vi glæder os til at høre fra dig!

Kom i kontakt

Her samler vi ikke på data, men på glade historier