Ydelser

Glad Erhverv er den naturlige professionelle aktør, når kommuner og virksomheder, skal samarbejde om et rummeligt arbejdsmarked og jobskabelse, for personer med funktionsnedsættelse.

Glad Erhverv er en professionel rådgivningsvirksomhed, som hjælper personer med funktionsnedsættelse videre i job og uddannelse. Vi har stor ekspertise i vejledning af personer med vidt forskellige baggrunde og handicap. I samarbejde med jobcentret faciliterer vi en bred vifte af praktikforløb i såvel, interne Glad virksomheder, som ekterne samarbejdsvirksomheder.

Vi tilbyder vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringsforløb for borgere med funktionsnedsættelse - der alle sigter mod en indslusning på arbejdsmarkedet med det formål at bringe borgeren et skridt nærmere beskæftigelse.

Alle forløb tilrettelænges individuelt i tæt dialog og samarbejde med jobcentret, og indsatsen målrettes borgerens konkrete og relevante udviklingsmål, med det mål for øje at afdække og virkeliggøre nye muligheder for tilbagevenden til eksempelvis hidtidig beskæftigelse, bane vej for et brancheskift og/eller afklaring til fleksjob mv.

Der er rig mulighed for at sammensætte et virksomhedspraktikforløb indenfor den kreative branche, administration, It, køkken, design, reception  og ’håndens arbejde’ såsom pedel og service området.

Tilbuddet sammensættes med udgangspunkt i den enkeltes ønsker såvel som forudsætninger, og har fokus på at skabe det rigtige match mellem borgeren og  en praktikvirksomheden.

Tilgangen i de forløb der tilbydes, tager afsæt i Glad fondens 15 års erfaringer med målgruppen og afspejler en anden rummelighed, der grundlæggende bygger på - arbejdsfællesskab med ligesindede, hvor der er plads til forskellighed.

Se oversigt over håndtholdte forløb her.

Glad Erhverv har en partnerskabsaftale med Hillerød jobcenter og samarbejder tæt sammen med en vifte af kommunale jobcentre.

Glad Erhverv er kvalitetsgodkendt af Københavns Kommune, som underleverandør til Væksthuset, hvorigennem vi udbyder forløb til Jobcenter København.

Glad Erhverv samarbejder med Københavns Kommune, som leverandør til projektet "på vej uddannelse og job" hvor vi tilbyder uddannelses- og beskæftigelsesafklaring.