Partnerskab

PARTNERSKAB MED GLAD ERHVERV

Glad Fonden er drevet af en stærk idé om, at mennesker med nedsat funktionsevne kan levere vedkommende og originale bidrag til samfundet. Fonden er bygget op omkring visionen, at disse mennesker inkluderes på det ordinære arbejdsmarked frem for at blive marginaliseret i det kommunale system.

For virksomheden kan partnerskabet med Glad Erhverv bidrage til nye arbejdspladser, udvikle kulturen på arbejdspladsen og indgå i virksomhedens CSR-profil.

Hvad får din virksomhed ud af partnerskabet?

Virksomheder der medvirker i et samarbejde har potentiale for at opnå følgende udvikling:

  • Udvikling af arbejdspladskulturen i retning af større rummelighed og mangfoldighed.
  • Glad Erhverv bidrager til kompetenceudviklingen af medarbejdere fra virksomheden, der i det daglige fungerer som kontaktperson eller mentor for praktikanten.
  • Udvikling af procedurer og hjælp til at spotte nicher og arbejdsopgaver der egner sig til job på særlige vilkår, og dermed understøtter inklusion af medarbejdere med funktionsnedsættelse.