Bliv praktikvært

Bliv praktikvært

Glad Erhverv tilbyder en række tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse. I hvert tilfælde sker det i samarbejde med den enkelte borger, offentlige myndigheder, erhvervslivet og os.

Glad erhverv rådgiver og hjælper jeres virksomhed, med at inkludere medarbejdere med handicap på arbejdspladsen. Vi vejleder og skaber de nødvendige rammer på arbejdspladsen for denne udsatte gruppe af medarbejdere der har svært ved at leve op til de normale krav og forventninger.

Giv praktikanter chancen på arbejdspladsen:

Ved at tage en medarbejder med handicap i virksomhedspraktik, giver virksomheden, en person med svære vilkår, muligheden for at opbygge vigtig erhvervserfaring. 

I et samarbejde med Glad Erhverv, får du kontakt til praktikanter, som på forhånd bliver matchet til din virksomheds behov. Vi har solid erfaring med at matche og bygge bro mellem borger og virksomhed.

De personer du møder gennem Glad Erhverv har alle et handicap og har været uden for arbejdsmarkedet en tid, men er nu klar til at bidrage. Alle har forskellige historier der gør, at de ikke finder vejen til arbejdsmarkedet helt af sig selv. 

Til dét har de brug for en virksomhed, der kan vise og lære dem om forskellige aspekter af arbejdslivet. Det kan være indenfor vidt forskellige områder praktikanterne har brug for virksomhedernes hjælp til.

Praktikværtens rolle

Succeskriterierne for en god praktik er som udgangspunkt afklaring af sociale og personlige kompetencer, fornyet motivation og faglig læring.

I tilfælde af at praktikvært og praktikant ønsker at fortsætte samarbejdet, er der naturligvis mulighed for dette.

I Glad erhverv har vi stor viden om mulighederne i beskæftigelses- og handicaplovgivningen og kan rådgiver og bidrage med at sætte rammerne for et samarbejde mellem en potentiel arbejdsgiver og arbejdstager. Vi vejleder og skaber de nødvendige rammer på arbejdspladsen for denne udsatte gruppe af medarbejdere med handicap, der kan have svært ved at leve op til normale krav og forventninger.

Virksomhedens opgave som samarbejdspartner

Vores fokus er altid, at det skal være nemt for din virksomhed at samarbejde med os. Derfor sørger vi for at sikre det rette match af praktikant til din virksomhed. Det er gratis for virksomheden at være praktikvært, men det kræver lidt tid og engagement. Som alle andre nye kollegaer skal praktikanten instrueres i sine opgaver.

PRAKTIKANT I TIGER

Tiger og Glad Fonden har indgået et praktiksamarbejde i Tigerbutikkerne. Her kan du høre Kristina, elev på Glad Fagskole, fortælle om sin oplevelse af at være i praktik, og den gensidige læring der har været mellem hende og Tigerbutikken.