Målgruppe

I Glad Fonden rummer vi en bred vifte af medarbejder med eller uden handicap. Dette bidrager til en mangfoldighed i almindelighed og en mangfoldig arbejdskultur i særdeleshed med fokus både på at alle kan noget og der er plads til alle.

Målgruppen for Glad Erhvervs individuelt tilrettelagte forløb, er kendetegnet ved at have et bredt spektrum, af langvarige eller varige funktionsnedsættelser og/eller udviklingsforstyrrelser, som i samspil med forskellige barrier udfordrer borgeren med hensyn til at indtræde på arbejdsmarkedet.

Det spænder lige fra fysiske handicap som f.eks. mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse og synsnedsættelse over til borgere med hjerneskader som f.eks. udviklingshæmning og til borgere med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, som f.eks. indenfor autismespektrummet og kognitiv forstyrrelser.

Vores målgruppe er også kendetegnet ved:

  • Unge under 30 år
  • Voksne over 30 år
  • Aktivitetsparate borgere
  • Langt fra arbejdsmarkedet
  • Har deltaget i gentagende arbejdsprøvninger 

Samspilsudfordringer:

  • indlæringsmæssige udfordringer
  • sociale/personlige udfordringer
  • behov for et overskueligt og struktureret læringsmiljø
  • behov for en tæt og kontinuerlig dialog og støtte