Socialøkonomi

Socialøkonomi

Glad Fonden er en erhvervsdrivende og selvejet fond, der på almindelige markedsvilkår og ud fra et socialøkonomisk perspektiv har fokus på  handicappedes beskæftigelsespotentiale og tilgang på arbejdsmarkedet.

På den ene side arbejder man i Fonden under samme betingelser som traditionelle virksomheder med eksempelvis ambitioner om vækst og de samme forventninger til medarbejdere. På den anden side arbejder fonden både med og for handicappede. Det vil sige, at Glad Fonden operer både et beskæftigelsesmæssig formål og et mere bredt samfundsgavnligt formål. 

Glad Fonden tilhører gruppen af socialøkonomiske virksomheder, en relativ ny og nytænkende virksomhedsform i Danmark og er registreret Socialøkonomisk Virksomhed i Erhvervsstyrelsen. En virksomhed skal opfylde 5 kriterier for at leve op til regeringens definition af en socialøkonomisk virksomhed: