Glad Erhverv

Glad Erhverv

Glad fonden er en erhvervsdrivende og selvejet fond, der på almindelige markedsvilkår og ud fra et socialøkonomisk perspektiv har fokus på handicappedes beskæftigelsespotentiale og tilgang på arbejdsmarkedet.  

I Glad Fonden er vi drevet af en stærk idé om, at personer med handicap kan producere og bidrage til samfundet og arbejdsmarkedet. Vores mål er, at personer med handicap inkluderes på arbejdsmarkedet og får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale. 

Vi har fokus på den faglige stolthed og medejerskabet. Et arbejdsfællesskab, der bygger på ligeværd og hvor majoriteten af medarbejdere med handicap, arbejder side om side med personer uden handicap i en professionel sammenhæng. 

Det vil sige, at Glad fonden operer både et beskæftigelsesmæssig formål og et mere bredt samfundsgavnligt formål.

Indenfor beskæftigelsesområdet er fokusset eksempelvis på jobtræning gennem virksomhedsforlagte forløb, opkvalificering, kompetenceudvikling og uddannelse. Aktiviteter som både kan afvikles i egne fondsejet virksomheder herunder fagskole og i virksomhedsnetværket af samarbejdspartnere såvel som kunder opbygget over de seneste 15 år.