Beskyttet beskæftigelse §103

Beskyttet beskæftigelse i Glad Fonden er kendetegnede ved et grundlæggende erhvervsfagligt fokus. Langt hovedparten af det ordinære personale har en faglig uddannelse og bred erhvervsmæssig erfaring indenfor deres respektive brancheområde.

Kendetegnet for det ordinære personale, er at de brænder for deres faglige arbejde, og for det at arbejde side om side med personer med handicap.

Som medarbejder i §103 tilbud bliver man tilknyttet en afdeling/ Glad virksomhed, hvor motivation, læring, interesse og faglighed er afgørende faktorer I forhold til at skulle indgå I det daglige arbejde i en professionel ramme. Derfor vælges en virksomhed ud fra interesse, motivation og faglighed, og medarbejdere deles ikke op efter diagnoser eller handicap.

Det faglige niveau og arbejdsmiljø er med til at give alle medarbejdere et medejerskab, øget motivation og et ligeværdigt arbejdsfællesskab. Dette og det kontinuerlige fokus på faglig udvikling bidrager til at skabe livskvalitet og arbejdsidentitet. Foruden det faglige arbejde er §103 tilbuddet og kendetegnet ved at støtte op om et godt kammeratskab, god fællesskabsfølelse og et godt humør.

Det sker bl.a. på de obligatoriske morgensamlinger, hvor alle kollegaer med og uden handicaps bliver opdateret om bl.a. sidste nyt fra Fonden, nye tiltag, om nye kollegaer og om dagens fravær. Ligeledes obligatorisk er den fælles frokost, der indtages i husets fælles kantine og hvor kollegaer med og uden handicap sidder side om side med hinanden. Endelig afholdes årligt en sommerfest og julefrokost for alle kollegaer. 

Hvordan er forløbet?

For at kunne arbejde i beskyttet beskæftigelse i Glad fonden er det en forudsætning at man er tildelt førtidspension og tilhører målgruppen.

Vejen til beskyttet beskæftigelse på en af Glad Fondens virksomheder begynder med et introduktionsbesøg og en rundvisning hvor vi præsenterer arbejdspladsen og fortæller om os selv. Et fokusområde på mødet er også borgerens motivation og interesse i forhold til hvilken afdeling og hvilket fagområde der vil være aktuelt at undersøge.

Hvis dette besøg virker inspirerende, aftales sædvanligvis en måneds betalt virksomhedspraktikforløb indenfor et eller flere fagområder, med det formål at medarbejderen og virksomheden kan se hinanden an og afdække om det er det rigtige match.

Virksomhedspraktikken afsluttes med en evaluering af forløbet, hvor praktikanten, den kommunale sagsbehandler og Glad Fonden i fællesskab tager stilling til det videre forløb.

Det videre forløb efter praktikforløbet kan være følgende:

 • et tilbud om en afklaring af personlige, sociale og faglige ressourcer.
 • et tilbud om faglig opkvalificering og oplæring på en af Glad Fagskoles faglinjer.
 • et tilbud om ansættelse i en af Glad Fonden respektive afdelinger.

At indgå i et arbejdsfællesskab.

Som medarbejder i §103 tilbud i Glad Fonden bliver den enkelte gradvist opøvet i hvad det vil sige, at møde på en arbejdsplads, indgå i et arbejdsfællesskab og bidrage til en arbejdskultur med kollegaer med og uden handicap.

Medarbejderen tilbydes faglig undervisning individuelt og i hold, personlig vejledning, sidemandsoplæring, selvstændigt varetagelse og udøvelse af definerede arbejdsopgaver.

Der lægges vægt på at tilbyde, udvikle og fastholde en løbende dialog med medarbejderen omkring begreberne arbejde og faglighed, personlig fremtræden, samt social, personlig og faglig udvikling. Dette skal være med til at kvalificerer medarbejderen til, at:

 • Stabiliseret en dagsrytme - møde til tiden om morgenen.
 • Indfri almindelige krav til personlig hygiejne.
 • Forstå og handle i det sociale samspil mellem kollegaer.
 • Udføre pålagte arbejdsopgave, samt opøve nye kompetencer.
 • Tilsidesætte egne behov i et rimeligt omfang samt varetage et fagligt arbejdsområde, alene og i samarbejde med kollegaer I et arbejdsfællesskab.
 • Forstå en kollektiv besked.
 • Lytte til kollegaer og indgå i en handlingsorienteret dialog.
 • Modtage undervisning og bidrage med egne oplevelser, erfaringer og synspunkter.
 • Opleve arbejdsglæde.
 • Reflektere over eget handicap i forhold til muligheder og begrænsninger i personlige, sociale og faglige sammenhænge.
 • Udvise nysgerrighed og interesse i forhold til en mulig personlig, social og faglig udvikling.

Udviklingspotientiale.

En ansættelse i beskyttet beskæftigelse i Glad Fonden tager afsæt i en kontrakt samt en funktionsbeskrivelse der efter aftale, definere udviklingsmål set i forhold til de arbejdsopgaver, der skal løses i den respektive afdeling / Glad virksomhed. 

Gennem en individuel tilgang med fokus på faglige, personlige og sociale målsætninger får kollega i §103 tilbud mulighed for at udvikle sig bedst mulig.

Funktionsbeskrivelsen indgår i den obligatoriske MUS samtale som holdes en gang årligt, der kobler den enkelte kollegas personlige, sociale og personlige udvikling sammen med arbejdspladsens udvikling.